Leadership principy a hodnoty

Alza hodnoty a leadership principy jsou cestou, jak společně naplňovat naši Misi a Vizi, a jak úspěšně dosahovat našich strategií a cílů. 

Svět se mění. Potřeby a očekávání našich zákazníků rychle rostou. Chceme tyto trendy nejen následovat – chceme je vytvářet. Co odlišuje úspěšné společnosti od ostatních je silná kultura. Jasná Mise, Vize, transparentní Hodnoty a skvělí Lidé. Proto máme v Alze hodnoty a leadership principy, na kterých stavíme. Jsou založeny na tom nejlepším, čím už jsme, a doplněny tím, čím chceme být. 

Naše hodnoty a leadership principy chceme aplikovat ve všem, co děláme. Uspějeme, pokud každý z nás bude dělat vše pro to, aby se tyto hodnoty staly přirozenou součástí našeho pracovního života. Chceme je reflektovat v naší každodenní práci, při výběru nových kolegů a v osobním rozvoji. 


Posedlost zákazníkem

Práce každého z nás má dopad na naše zákazníky. Umíme se vcítit do zákazníka a jeho situace a svou každodenní prací přispíváme k naplňování jeho stále rostoucích očekávání. Zákazníkovi dáváme přidanou hodnotu a vyhýbáme se tak komoditizaci našeho produktu a služby. Zákaznická spokojenost je základním předpokladem naší schopnosti vytvářet zisk. Investice do zákaznické spokojenosti je tak investicí do naší budoucnosti. 

  • pečlivě nasloucháme zákazníkovi a reagujeme na jeho potřeby a požadavky 
  • neustále zdokonalujeme a inovujeme produkty a služby, hnacím motorem pro nás je zákazník a ne konkurence
  • zjednodušujeme zákazníkovi veškerou komunikaci s naší společností 

Změna

Svět kolem nás se neustále mění a každá změna je příležitostní k růstu. Vše, co děláme a to, jak fungujeme, můžeme dělat ještě lépe. Nebojíme se a podporujeme změnu, protože jen tak budeme trvale úspěšní u našich zákazníků.


Výkon a výsledek

Pouze hotové má dopad na zákazníky a pouze hotové nás živí. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká, a proto v sobě máme zaměření na výkon, abychom ve vysoce konkurenčním prostředí dokázali uspět a přežít. Nastavujeme ambiciózní a náročné cíle pro sebe i své kolegy.


Rychlost

Na rychlosti záleží. Rychlé rozhodování. Rychlá realizace. Rychlý web. Rychlost doručení. Rychlost je zásadním prvkem. S tím souvisí osobní efektivita a schopnost maximálně využít nástroje, které máme k dispozici. 


Logika (racionalita)

Jsme racionální a logičtí. Rozumíme věcem, které děláme, rozhodujeme se na základě čísel, nikoliv pocitů. Selské uvažovaní (zdravý rozum) je nám vlastní. 


Růst, Inovace a Jednoduchost

Růst je pohyb, který nás drží při životě. Požadavek na neustálý růst nás motivuje vymýšlet nové věci a hledat nové neprošlapané cesty, protože průměrná řešení nevedou k udržitelnému růstu. Inovace a zjednodušování jsou motorem našeho růstu a efektivity – pro naše zákazníky i pro naše vlastní fungování. Vymýšlíme jednoduchá řešení s trvalým dopadem. 

  • podporujeme inovativní a kreativní myšlení 
  • nasloucháme novým nápadům 
  • podporujeme a akceptujeme vývoj a změny 
  • podporujeme a odměňujeme vyvážené riskování 

Svoboda a Odpovědnost

Svobodu dostáváme ruku v ruce s odpovědností. Nejsme lhostejní k dění v celé společnosti, přejímáme kompletní odpovědnost za svěřené oblasti a chováme se s péčí řádného hospodáře.  


Šetrnost

Dosahujeme více za méně. Nedostatek plodí vynalézavost, inovace a soběstačnost. Zvyšujeme naši produktivitu na jednotku ve všech oblastech naší činnosti. 


Osobní růst

Zodpovídáme za svůj rozvoj. Firma roste s tím, jak roste každý z nás.  

• Jsme zvědaví 
Pracujeme se svým potenciálem, respektujeme a rozvíjíme jedinečnost a talent – náš vlastní i kolegů.   

• Jsme odvážní
Nebojíme se být odlišní a přinášet jiné úhly pohledu. Dokážeme za naše nápady bojovat. Naše dovednosti a schopnosti využíváme pro vytvoření lepší zákaznické zkušenosti a dosažení naší Mise a Vize.

• Zkoušíme nové věci, experimentujeme 
Chyb se nebojíme, učíme se z nich. Rosteme ve svém oboru, vyhledáváme přesahy.


Týmovost

Upřednostňujeme společné cíle nad osobními, protože jen tak dokážeme dohromady vytvořit více, než by zvládnul každý sám.   

• Důvěra 
Ctíme dohody. Dáváme si šanci a učíme se důvěřovat si navzájem. Chováme se tak, abychom naplňovali vzájemná očekávání a důvěru posilovali.   

• Odpovědnost 
Chováme se s péčí řádného hospodáře. Přejímáme kompletní odpovědnost za svěřené oblasti a nejsme lhostejní k dění v celé společnosti.   

• Spolupráce 
Upřednostňujeme společné cíle nad osobními, protože jen tak dokážeme dohromady vytvořit více, než by zvládnul každý sám.   

• Respekt 
Komunikujeme spolu s úctou. Respektujeme ostatní – jejich role, názory, osobnosti, kompetence a odlišnosti.   

• Informovanost
Vzájemně se aktivně a pravidelně informujeme, abychom znali kontext a mohli se samostatně a zodpovědně rozhodovat.   

• Otevřenost 
Věci si říkáme upřímně, protože to buduje důvěru. Dáváme a přijímáme otevřenou zpětnou vazbu. 

• Podpora 
Aktivně a nezištně podporujeme ostatní. O pomoc si umíme říct i ji nabídnout.  

• Nadšení 
Podporujeme nadšení v každém z nás a aktivně řešíme situace, kdy nadšení a pozitivita chybí.