Compliance

Náš Compliance management dbá na to, aby se u nás hrálo vždy fair-play. Staráme se o celou problematiku compliance ve firmě, tedy mimo jiné o vytváření a řízení interních podnikových aktivit takovým způsobem, aby bylo zajištěno dodržování nejen všech interních pravidel a předpisů, ale i zákonů a etických norem.  

Jaké týmy tvoříme?

Interní audit 

Kolegové z auditu mají primárně na starosti nastavení pravidel u rizikových procesů ve firmě a následně kontrolu nad jejich dodržováním. Vzhledem k tomu, že je Alza složená z provozních a office týmů, tak se jednotvárnosti práce opravdu bát nemusí. Primárně na základě činnosti auditu vytváříme a zdokonalujeme celý compliance systém. Členové auditu si sáhnou na analytickou činnost, vytváření interních pravidel, školení zaměstnanců i řešení jednotlivých podnětů neoprávněného jednání napříč celým portfoliem.

Bezpečnost a kontrola

Sice jsme primárně e-commerce firma, ale o případy, kdy potřebujeme zajišťovat fyzickou, technickou nebo elektronickou bezpečnost opravdu nouzi nemáme. Kolegové mají na starosti bezpečnost na našich logistických skladech, pobočkách, u Alzaboxů, doprav atd.  Bezpečnost má na starosti také provoz dohledového centra, které nám umožňuje kontrolu rizikových procesů a odhalení bezpečnostních incidentů i na dálku a v online režimu.

Inventury

Prodej zboží a jeho dostupnost je pro Alzu alfou a omegou.  Prioritou oddělení Inventur je mít plně pod kontrolou nejen veškerou skladovou zásobu, ale znát všechny interní procesy pohybu zboží. To  je u firmy jako Alza opravdu kumšt, a přesto to u nás právě kolegové z inventur plně zvládají.

Tohle jsme my

Všichni se sem nevejdeme, tak ti představíme alespoň některé z nás.

Pavla Vrbková

Chief Compliance Officer

Začala v Alze v roce 2018 a byla první člověkem, který dostal na starost oblasti kontroly procesů, bezpečnosti a řešení neoprávněného jednání. Dnes vede celé oddělení compliance. Na práci si nejvíce cení neustále různorodosti a dobrého pocitu z budování férového prostředí.  

Petr Hošek

Head of Inventory Audit

Petrova kariéra v Alze začala už před 15 lety. Je příkladem toho, že i ze skladníka se dá vypracovat na vedoucího inventurního oddělení, kde aktuálně vede kolem 30 kolegů. U Petra si dejte pozor na detaily, protože na nich si dává nejvíce záležet.

V současné době nejsou žádná volná místa.