Novinky

Učíme VŠE

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, která je součástí Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, již od roku 2018 vyučuje ve spolupráci s Alza.cz nový předmět 2OP527 E-commerce (B2C) a to jednak v rámci své vedlejší specializace Retail Business jako povinný předmět, jednak jako volitelný předmět pro studenty mimo tuto specializaci. Každý týden se výuky účastní někdo z předních manažerů z Alzy (např. Tomáš Havryluk a Petr Bena – místopředsedové představenstva nebo Vladimír Dědek – ředitel webového a mobilního vývoje aj.).

Studenti v předmětu oceňují hlavně propojení školy s praxí, množství nových informací a také to, že měli možnost diskutovat s vrcholovým vedením firmy, s kterým by se (slovy studentů) „za jiných okolností neměli možnost setkat“.

O předmětu

Kurz je zaměřen na oblast e-commerce, ve vazbě na konečného spotřebitele (e-tail, elektronický retail). Studenti pochopí podstatu této oblasti retailingu a poznají klíčové procesy v e-commerce firmě. Zároveň budou vymezeny dopady na klasický retailing, a to zejména v kontextu udržitelného podnikání.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • vymezit podstatu e-commerce a její jednotlivé typy
  • identifikovat klíčové prvky a procesy v e-commerce firmě a vazby mezi nimi
  • popsat informační systém e-commerce firmy
  • vymezit business model firmy a interpretovat vybrané ukazatele
  • popsat fungování e-shopu a vysvětlit význam jeho základních atributů
  • charakterizovat zásady řízení pohybu zákazníka na webu

Jednotlivé přednášky

Se studenty manažeři z Alzy probírají nejrůznější témata, od základních pilířů e-commerce přes řízení lidských zdrojů, logistiku, informační systémy, expanzi do EU, marketing až po řízení pohybu zákazníků na webu.